Qualityokary hilli Inconel 602 N06025 2.4633 Nikrofer 6025HT Nikel garyndy turbasy öndüriji we üpjün ediji |HangDong

Inconel 602 N06025 2.4633 Nikrofer 6025HT Nikel garyndy turbasy

Standart: ASTM B163-04 Nikel we Nikel garyndy kondensatory we ýylylyk çalşyjy turbalar

Polat derejesi: 602 N06025 2.4633 Nikrofer 6025HT (VDM)

Ölçeg aralygy:

OD: 6-219mm, diwaryň galyňlygy: 1,0-15mm

Himiki düzümi (%): Tablisada görkezilmedik bolsa, san bahasy iň ýokary derejäni görkezýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bahasy (UNS) C Si Mn S Cr Ni Fe
N06025 0.15-0.25 0.50 0.50 0.01 24.0-26.0 Bal. 8.0-11.0

Mehaniki aýratynlyklary

Tamamlamak ýagdaýy Dartyş güýji (KsiMpa) Min Hasyl güýji (Ksi / Mpa) Min Uzalmagy (%) Min
Annealed 98Ksi / 680Mpa 39Ksi / 270Mpa 30%

Goýmalar

· Suw we bug generator turbalaryny iýmitlendiriň.
· Tanker inert gaz ulgamlaryndaky şor gyzdyryjylar, deňiz suwlary.
· Kükürt kislotasy we gidroflor kislotasy alkilýasiýa ösümlikleri.
· Batare ýyladyş rulonlaryny saýlamak.
· Dürli pudaklarda ýylylyk çalşyjylary.
· Nebiti gaýtadan işleýän zawodyň çig sütünlerinden turbalary geçirmek.
Nuclearadro ýangyjynyň önümçiliginde urany we izotopy arassalamak üçin zawod.
· Perkloretilen, hlorlanan plastmassa öndürmekde ulanylýan nasoslar we klapanlar.
· Monoetanolamin (MEA) gaýtadan işleýän turba.
· Nebiti gaýtadan işleýän zawodyň çig sütünleriniň ýokarky ýerleri üçin örtük.
· Propeller we nasos şahlary.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak jikme-jiklikleri: paket gaplamak, posdan goramak üçin biraz içerki we daşarky ýag örtügi ýa-da talap edilişi ýaly.
Eltip bermek: öňünden tölenenden soň 15 günüň içinde.
Erişsiz polat turbasy birkemsiz polat turbanyň bir görnüşidir we öndürijiligi adaty bökdençsiz polat turbasyndan has ýokarydyr, sebäbi bu polat turbada has köp Cr bar, we ýokary temperatura garşylygy, pes temperatura garşylygy we poslama garşylyk görkezijisi has gowudyr beýleki polat turbalar.Deňeşdirip bolmaýar, şonuň üçin garyndy turbalary nebit, himiýa, elektrik energiýasy, gazan we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

63235

Erişsiz polat turbada kremniý, marganes, hrom, nikel, molibden, wolfram, vanadiý, titanium, niobium, sirkonium, kobalt, alýumin, mis, bor, seýrek toprak we ş.m. bar.

Erişsiz polat turbanyň içi boş bölegi bolan polatdan uzyn zolak bar we töwereginde bogun ýok.Polat turbanyň içi boş bölegi bar we nebit, tebigy gaz, gaz, suw we käbir gaty materiallary daşamak üçin turbalar ýaly suwuklyklary daşamak üçin turbageçiriji hökmünde giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, egrem-bugram polat turbanyň egilmek we burulma güýji birmeňzeş bolanda has ýeňil bolýar.Gurluşyk gurluşygynda ulanylýan welosiped tekerleri we polat skaflar we ş.m. Erişsiz polat turba bilen halka böleklerini ýasamak, materiallaryň ulanylyş tizligini ýokarlandyryp, önümçilik işini ýönekeýleşdirip biler, rulon halkalary, jaklar we ş.m. ýaly materiallary we gaýtadan işlemegiň wagtyny tygşytlap biler. polat turba öndürmekde giňden ulanyldy.Erişsiz polat turba dürli adaty ýaraglar üçin aýrylmaz materialdyr we barrel, barrel we ş.m. polat turbadan ýasalmalydyr.Mundan başga-da, halka bölümi içerki ýa-da daşarky radial basyşa sezewar edilende, güýç birmeňzeşdir.Şonuň üçin garyndysyz polat turbalaryň köpüsi tegelek turbalardyr.

Sorag-jogap

S: Birnäçe nusga alyp bilerinmi?
Hawa, talaplara baglylykda nusgalary berip bileris.

S: Töleg nähili?
T / T we L / C ikisi hem kabul edilip bilner.

S: MOQ hakda näme?
Iň azyndan 1-3 tonna.

S: Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
Köp ýyl bäri polat pudagynda hünärmen öndüriji.Zawodyň bahasyny göni berip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy goýuň: