Biz bilen habarlaşyň - Jiangsu Hangdong Metal Co., Ltd.

Jiangsu HangDong Metal Co., Ltd.

Salgysy

No. 118, 104-nji bina, Wuzi şäheriniň Sinwu etraby, Wuzhou halkara senagat sergi şäheri

Telefon

+8613373665838

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Habaryňyzy goýuň: