Atylylyk çalşyjy öndüriji we üpjün ediji üçin ýokary hilli garyndy polat bökdençsiz öwrenilen turba / turba ASTM A335 GRP9 / P5 / P22 / P91 / P11 / Tp410 / CS |HangDong

Atylylyk çalşyjy üçin ergin polat bökdençsiz öwrenilen fin turba / turba ASTM A335 GRP9 / P5 / P22 / P91 / P11 / Tp410 / CS

Standart: ASTM SA213, SA335, A369, A209, A250;JIS G3462, JIS G3467, DIN17175, BS3059-2, GB / T8162, GB / T6479, GB / T9948, GB5310 we ş.m.

Material:

GB / T: Cr5Mo, 15CrMo, 12Cr1MoV P11 / 22 T91, P91, P9, T9, Wb36, 42CrMo4 / 4140 / SCM 440

ASTM: A-335 / A199 Gr.P1 / P5 / P9 / P11 / P12 / P22 / P91, A213T5, T11, T12, T22, P5, P9, P22, P9 (SEAMLESS) A691- 1 1 / 4CR, 2 1 / 4CR, 5CR, 9CR we ş.m. )

DIN: 15Mo3 / 13CrMo44 / 10CrMo910 (SEAMLESS)

JIS: STPA12 / STPA25 / STPA22 / STPA24 (SEAMLESS)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Programma: Nebit, himiýa senagaty, elektrik energiýasy, gazan, ýokary temperatura çydamly, pes temperatura çydamly, poslama çydamly garyndy turbasy ulanylýar.Kompaniýamyzyň içerki agentleriň arasynda hyzmatdaşlygy bar.Garyndy turbasy müşderileriň talaplaryna laýyklykda ýasalyp bilner.
Aragatnaşyklar Soraglaryňyz bar bolsa, maňa ýüz tutup bilersiňiz.

Önümiň artykmaçlyklary

1. Senagat taýdan öndürilen önümçilik üçin inçe diwarly mis-alýumin turbalarynyň kebşirleýiş tehnologiýasy
2. surfaceerüsti material poslamagyň öňüni alyp biler we hyzmat möhletini ep-esli uzaldyp biler
3. Dürli iş gurşawy üçin amatly güýçli plastisit.

3408

Aýratynlyklary

1. Netijeli ýylylyk geçirmek üçin ýokary ýylylyk netijeliligi.
2. heatylylyk geçiriji ýüzler üçin az mukdarda materiallaryň döremegine sebäp bolan ykjam dizaýn.
3. Gurmak üçin pes çykdajy we tehniki hyzmat.
4. Easyeňil sökmek we aňsat, çalt arassalamak.
5. Saklaýan ses bilen ýokary öndürijilik.
6. Ykjam modully dizaýn, Gurmak aňsat.
7. qualityokary hilli, uzak ömür.

Sorag-jogap

S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
J: Biz 20 ýyllyk iş tejribesi bolan hünärmen öndüriji we kompaniýamyz polat önümleri üçin örän ökde söwda kompaniýasydyr. Biz polat önümleriniň hem giň görnüşini hödürläp bileris.

S: Harytlary wagtynda tabşyrarsyňyzmy?
J: Hawa, wagtynda tabşyrmagy wada berýäris, başaryp bilmesek şertnama şertlerinde öwezini doluş maddasy işlär.

S: Nusga berýärsiňizmi?Mugtmy ýa-da goşmaça?
J: Nusgalar mugt, diňe kurýer ýüküni tölemeli.

S: Üçünji tarapyň barlagyny kabul edýärsiňizmi?
J: Hawa, düýbünden kabul edýäris.

S: Önümleriňize nädip kepil geçip bilersiňiz?
J: Önümler hünärli inspektor tarapyndan barlanan kepillendirilen ussahanalar tarapyndan öndürilýär.Şeýle hem hilini kepillendirmek üçin MTC kepilligini berýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy goýuň: