Qualityokary hilli prem ýokary hilli gyzgyn rulon polat Q235 A36 SS400 SPHT-1 Gara pes uglerod polat plastinka öndüriji we üpjün ediji |HangDong

Esasy hilli gyzgyn rulon polat Q235 A36 SS400 SPHT-1 Gara pes uglerod polat plastinka

Gyzgyn togalanan polat gurluşyk meýdançasyna, gämi gurluşyk pudagyna, nebit, himiýa senagatyna, uruş we elektrik senagatyna, azyk gaýtadan işleýän we lukmançylyk senagatyna, gaz ýylylyk çalşyjy enjamlara, tehnika we enjam enjamlaryna we ş.m. degişlidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Biziň kompaniýamyz elmydama müşderilere eksport edilýän ýokary hilli polatdan ýasalan önümler bilen üpjün etmeli we halkara bazarlary tarapyndan gowy garşylandy.
Sahypanyň ini 500 ~ 1500 mm;Galyňlygynyň ini 600 ~ 3000 mm.Inçe tabaklar adaty polat, ýokary hilli polat, garyndy polat, bahar polat, poslamaýan polat, gural polat, ýylylyga çydamly polat, polat görnüşlerine görä polat, kremniý polat we senagat arassa demir inçe plitalara bölünýär;Hünär maksatlaryna görä, nebit barrel plitalary, emal plitalary, ok geçirmeýän plitalar we ş.m. bar;Surfaceerüsti örtüge görä galvanizli list, galaýy list, gurşun kagyzy, plastmassa birleşdirilen polat plastinka we ş.m. bar.

31901

Mehaniki aýratynlyklary

Haryt ady Q235 Q195 Q345 ST S355 Gyzgyn togalanan sowuk togalanan uglerod polat plitalary
Ölçeg çydamlylygy ± 1%
Ini 1000mm-2000mm ýa-da müşderiniň talaplary hökmünde
Galyňlyk Sowuk togalanýar: 0,3 ~ 4.0mm
Gyzgyn togalanan: 4mm ~ 100mm
Uzynlyk 100mm-den 12000mm ýa-da müşderiniň islegi boýunça
Tehnologiýa Gyzgyn rulon, sowuk rulon, sowuk çyzylan, ekt.
Material 10 # -45 #, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52Grade A, B synp, C synp
Standartlar API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB / T 3091-2001, GB / T 13793-1992, GB / T9711
Şahadatnamalar MTC ISO9001
Gaplamak Senagat standart gaplamasy ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda
Töleg T / T, L / C, Western Union, Paypal, Apple Pay, Google Pay, D / A, D / P, MoneyGram
Eltip bermegiň wagty Adatça 15 iş güni, satyn alyş mukdarymyz gowşuryş wagtymyzy kesgitleýär

Sorag-jogap

Adaty eksport bukjasy:
1. Adaty deňiz gämisi: Suw geçirmeýän kagyz / demir list / polat zolak / polat palet;
2. Müşderileriň talaplaryna laýyklykda

1-nji sorag: Nusga iberip bilersiňizmi?
J: Elbetde, müşderilere mugt nusgalar bilen üpjün edip bileris we dünýäniň çar künjegine eltip bermek hyzmatyny edip bileris.

2-nji sorag: Haýsy iberiş portlary bar?
J: Adaty ýagdaýlarda, Şanhaý, Týanjinin, Çingdao, Ningbo portlaryndan iberýäris, beýleki portlary özüňize görä kesgitläp bilersiňiz
zerurlyklary.

3-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?
J: 30% T / T öňünden iberilmezden öň balans ýa-da gözüňizdäki BL nusgasyna ýa-da LC esasynda.

S4. Customörite öndürilen önümler hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
J: Hawa, öz dizaýnyňyz bar bolsa, spesifikasiýaňyza we çyzgylaryňyza görä öndürip bileris.

5-nji sorag: Önümleriňiz üçin şahadatnamalar näme?
J: Bizde ISO 9001, CE, MTC bar, üçünji taraplaryň gözlegleri hemmesi SGS, BV ect.

6-njy sorag: Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt alýar?
J: Umuman aýdanymyzda, eltip beriş wagtymyz 7-15 günüň içinde bolup, mukdary gaty uly ýa-da aýratyn ýagdaý bolsa has uzyn bolup biler
bolup geçýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy goýuň: